Rozdiel medzi diodou a Zenerovou diódou - Rozdiel Medzi

Rozdiel medzi diodou a Zenerovou diódou

Hlavný rozdiel - dioda vs Zenerova dióda

diódy sú spoločné komponenty v elektronických obvodoch, vyrobené pomocou dopovaných polovodičov a. t hlavný rozdiel medzi diódou a Zenerovou diódou je to Zenerove diódy umožňujú prechod reverzných prúdov cez ne bez poškodenia, zatiaľ čo obyčajné diódy sa poškodia, ak cez ne prúdi prúd v opačnom smere. Diodeho správanie v okruhu závisí od toho, akým spôsobom sú pripojené. Preto sú diódy vhodné na výrobu obvodov, kde je dôležitý smer prúdenia. Zenerove diódy samotné sú špeciálnym typom diód. V Zenerových diódach sa schopnosť tolerovať reverzné prúdy dosahuje dotovaním polovodičov, ktoré tvoriap-n v Zenerovej dióde na vyššiu úroveň v porovnaní s normálnymi diódami.

Čo je dioda

dióda je zariadenie vytvorené spojením ap-typ polovodiča nanpolovodič, tvoriaci ap-n križovatka. Bežná dióda je určená na vedenie prúdu len v jednom smere. terminály musia byť v napätívpred smer alebo inak by sa prúd neuskutočnil. Z tohto dôvodu sa často používajú diódy usmerňovače- znamenajú, že prúd zaisťuje prúd v pozdĺžnom smere.

Symbol obvodu pre diódu je:


Symbol diódy

Ide však o idealizáciu. Pri dostatočne veľkých napätiach dochádza k Zenerovmu poruche a lavínovému poruche a cez diódy môžu prúdiť veľké spätné prúdy. To spôsobí poškodenie bežných diód.

Nižšie je typická charakteristika prúdu a napätia diódy:


Prúd - Napäťová charakteristika diódy

Čo je Zenerova dióda

Zenerove diódy sú a špeciálny typ diódyurčené na prenos reverzných prúdov, Zenerove diódy to dosiahnu porovnaním vysoko dopované v porovnaní s bežnými diódami. Preto je oblasť priestorového náboja Zenerovej diódy oveľa menšia. V dôsledku toho Zenerove diódy prechádzajú pri oveľa menších spätných napätiach, nazývaných Zenerovo napätie (